Z kroniky světlušek - Společná výprava do Brna

31.05.2010 18:03

Hledání klubovny bylo docela náročné když jsme dorazili do klubovny, a vybalili přečetli jsme si knížku mylý princ. Čtení z malého prince se mi líbilo. Je to dobrá knížka. Po přečtení jsme šli spát.

Druhý den

po probuzení jsme se nasnídali a šli jsme hrát hry ryngoa basketbal. Po obědě který vařily píďa a Žabka jsme šli na hrad Špilberk. Ten jsme si prohlédli a od průvodce jsme si vyslechli o jeho historii. Po příchodu do klubovny jsme hráli hry a pak šli večeřet. Po večeři jsme šli do hvězdárny. Byl tam pán, který nám ukazoval chod hvězdárny. Ukazoval nám tam dalekohledy, kterými se pozoruje obloha, mohli jsme si také ohmatat satelit s vystouplýmy hvězdičkamy, který tam byl jako ukázka pro slepé. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Pozdě v noci jsme šli spát. 

Třetí den - neděle

Po snídani jsme se sbalili a šli jsme na vlak. Cestou domů jsme si zpívali a povídali. Domů do Bojkovic jsme dojeli 15:45. U vlaku nás čekali rodiče, všem se výprava velmi líbila.