Z kroniky světlušek - Výprava ve Štítné nad Vláří

31.05.2010 18:15

Na zastávce jsme  byli přesně, ale Žabka s Píďalkou došli přesně na příjezd vlaku a Kuře už pípalo ve vlaku. Dojely jsme do Popova a od tud jsme šli asi 2 km až na faru. Cestou nás doprovázela Lejka.

Ze zastávky jsme sešli schody a tam na nás čekala Lejka. Dala nám takové papíry a na nich bylo napsáno pozpátku bublinky lucernička. Včelka jako jediná z nás to uhodla a tak mohla porozumět Lejce, která mluvila cizí řečí.  Cestou nám dávala úkoly. Náš první úkol byl následovat ji a dělat vše co ona, když spadla tak jsme musely spadnout i my, ale to se na štěstí nestalo. Potom jsme měli oblíct vše co jsme měli na horní polovinu těla. Potom jsme si měli vyměnit zavazadla tak aby jsme nikdo neměl to své a poslední úkol byl vymyslet slovo na 12 slabik a za to jsme dostaly klíče od fary. Na faře jsme dlouho povídaly, ale Žabce bylo špatně. Tak nám Píďalka řekla něco nového. Na druhý den se to vystřídalo. Tedy to že na druhý den bylo špatně zase Píďalce.

napsala: Peťka

Ráno jsme šli na náku. Já, Kuře, Valča+Píďalka posnídali jsme a hráli jsme hry. Potom jsme kreslili jak si představujem Gabru a Málinku. Žabka nám o nich potom četla. Šli jsme ven a venku jsme Píďalku a Žabku vyválaly ve sněhu a stavěli iglů. Potom jsm ešli na faru na faře jsme poobědvali a Žabka nám četla o té Gabře a Málince. A potom jsme se oblékli a šli jsme do muzea. Tam nám paní všcho řekla kde bydleli a tak. Ukázala nám některé knížky a fotky.

Šli jsme na faru na faře jsme zas hráli hty. Na večeři nám Žabka s Píďou udělali palačinky neboli škubánky. Žabka s Píďalkou řekli že jim Lejka dala mapu. Museli jsme jít večer na hřbitov. Johanka se dála našli jsme všechny papíry tam chodili příbuzné Lejky. Řekli nám jestli mám všechnych 6 papírů můžem jít na faru.

napsala: Včelka