Tak neřádi..

Pozvánka na akci

Datum: 16.02.2009 | Vložil: Ježek

Výsadek
Vážené sestry, vážení bratři,

středisko Hradišťská dvojka staroměstský oddíl Permoníci pořádá 14. března v Chřibech závod Výsadek. Minulý 1. ročník byl spíše zkušební, pořádaný pouze v rámci našeho oddílu. Letos ovšem chceme dát možnost zúčastnit se i ostatním oddílům. Závod probíhá ve 2 kategoriích, vlčata/světlušky a skauti/skautky (do 15 let včetně). Každá z kategorií bude mít závod trochu odlišný.
Výsadek není tip závodu, ve kterém by družiny chodili po nějakých stanovištích. Každá z družin bude se zavázanýma očima rozvezena na jiné místo buchlovských hor, vždy s dospělým vedoucím jako dozorem. Družiny musí zjistit, kde se nachází, zjistit místo jejich cíle a dostat se k němu. Každá družina bude mít více či méně odlišnou trasu. Celá cesta při tom bude zpestřena mnoha úkoly.
Počet členů v každé přihlášené družině musí být v rozmezí 3-12. Družiny mohou být koedukované, pokud by ovšem některá družina byla složena např. jak ze skautů tak z vlčat, musí být přihlášena za skauty. Závod bude trvat celou sobotu a budeme vybírat 25 Kč za člena družiny na provozní náklady závodu.
Kapacita závodu je omezena a pokud máte zájem se přihlásit, učiňte tak nejpozději do pátku 27. února Janu Novákovi mailem: JanThronNovak@seznam.cz nebo telefonem: 728 799 761. Pro případné dotazy platí stejný kontakt. Bližší informace zašleme na začátku března.

S pozdravem
skauti Staré Město

Re: Pozvánka na akci

Datum: 21.02.2009 | Vložil: Ježek

Odsouhlaseno na radě..šéfuje Verča, jedou: Ježek, Verča, Miky, Žabka

Přidat nový příspěvek