Projekty našeho střediska

Zde si můžete přečíst na čem právě vedení střediska pracuje.

A na co se můžete těšit do budoucna?

Projekt "Finanční gramotnost" - oprava nábytku a klubovny (konec roku 2012)

Stromy Sv. Anežky České

Fotogalerie z výsadby

Svatá Anežka Česká je mimořádnou postavou našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný
význam z ní činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost; promlouvá k mnoha palčivým
problémům naší dnešní společnosti. Zřekla se majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími
Evropany a namísto toho následovala myšlenku Františka z Assisi a zasvětila život dobrovolné pomoci
potřebným.

Projekt České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České připomíná 800 let od jejího narození. Po celé
České republice bude v termínu 4. – 6. 11. 2011 vysazeno 100 svatoanežských lip. Stromy vysadí skupiny dětí a
mládeže, které se k projektu připojily. Umístění dalších stromů vysazených v rámci projektu naleznete na interaktivní
mapě na adrese www.kamchodit.cz.

Projekt Stromy Anežky České realizuje Česká rada dětí a mládeže za finanční podpory Skupiny ČEZ a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011.

Chraňte a zvelebujte svou vlast – je to náš domov. Vaše děti

Obnova TZ na Podkamenné

Naše středisko disponuje loukou na Podkamenné nedaleko obce Rudimov. Původní plán na obnovu základny počítal s grantem od města Bojkovice. Přestože byl projekt úspěšný a bylo na něj přiděleno 30.000 Kč, město tento záměr přehodnotilo. Přesto máme snahu základnu obnovit a poskytovat ubytování jak pro cizí dětské oddíly, tak pro naše táboření.

Projekt na Grant města Bojkovice 2011.pdf

 

 
Zvětšit mapu

Ovocné stezky MAS Bojkovska

Fotogalerie z mapování ZDE

Mapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků, v nichž jsou přítomny ovocné stromy, je jedním z důležitých cílů projektu – získáme-li potřebné údaje o území, krajině, ovocných stromech, lidech a jejich aktivitách, budeme moci informovat širokou veřejnost (obyvatele, turisty, zahrádkáře, pěstitele a další skupiny obyvatel) v publikacích, informačních letácích, tisku i na internetu.
Díky těmto informacím bude možné vytvořit tzv. ovocné stezky, uspořádat kurzy péče o ovocné stromy, informovat veřejnost o pěstitelích či zpracovatelích ovoce, zprostředkovat rady a návody pro pěstování ovoce a nejen to.
Mapováním projekt pro návrat ovoce k lidem a lidí do sadů nekončí, nýbrž začíná…

více na https://www.ovocne-stezky.cz

Mobilní lanové centrum FlameRopes

Jelikož jsme skauti dobrodružní, rozhodli jsme se požádat o grant na lanové aktivity. Projekt právě probíhá a je pořizován materiál, hledáme inspiraci na různé možnosti překážek a školíme se. První ochutnávka bude možná na Otevírání studánek v dubnu, kde se přestaví nízké lanové překážky. Grant nám poskytla Nadace Děti-Kultura-Sport v rámci školského grantu ve výši 20.000Kč.

Projekt FlameRopes Nadace DKS.pdf