Setkání rádců a vůdců okresu Uherské Hradiště

25.-26.11.2011 Modrá u UH.

     Vážení vedoucí střediskek, oddílů, a další činovníci okresu Uherské Hradiště. ORJ UH pro Vás pořádá setkání a výměnu zkušeností v novějším a snad i zajímavějším pojetí.
    Čeká na Vás půl víkendu, kde se dozvíte co a jak dělají v jiných oddílech a střediscích, co a jak dělají v jiných krajích a co a jak se dělat dá. To vše nebude jen monotónní teorie, ale i zábava. Stanete se součástí příběhu o dobrodružství a odvaze, který dobře znáte. Zahrajete si nové hry a načerpáte inspiraci a snad i motivaci do další činnosti. Poznáte nové skauty z celého našeho okresu. Opravdu toto všechno můžeme stihnout, stačí přijet!
    Z programu:
• prezentace oddílů
• jak pracovat s novým programem (stezky, odborky,..)
• výměna zkušeností
• možnosti vzdělávání a informační zdroje (odkazy na užitečné stránky a knihy)
• metodika pro vůdce, metodika pro čekatele
• další součásti programu budou moci ovlivnit přihlášené oddíly podle jejich potřeb (volitelné programy)
    Pro koho setkání je:
• skupinky z vedení oddílů z okresu UH (rádci i vůdci, na věku nazáleží)
• aktivní činovníky, kterým není chod jejich oddílů, středisek ani celého okresu lhostejný
• pro aktivní skauty, kteří se chtějí dále realizovat a dokázat, že na tom nejsme špatně (napříkad jako „servistým akce“)
• oddíly, které se zúčastní budou zahrnuty do seznamu oddílů, které se aktivně podílejí na činnosti v našem okrese a budou dostávat pozvánky na „Akce za odměnu“ (celookresní bojovky, společné výpravy, lanové centrum, vzdělávací akce, zkrátka akce, které stojí za to), na které často oddíly nemohou dosáhnout
    Kdo to pořádá:
• ORJ Uherské Hradiště zastoupena Výchovným zpravodajem br. Radomírem Stašem (instruktor Lesních kurzů Velká Morava a člen zkušební komise ČZ a VZ ORJ Hodonín, též vedoucí střediska Bojkovice a družiny vlčat)
• Servistým akce (nabídka pro všechny, kdo už nefungují u oddílů nebo se nechtějí aktivně účastnit průběhu akce, ale chtěli by pomoci při její realizaci a získat cenné zkušenosti při pořádání a uvádění her,..)

Pozvánka k tisku (ZDE)

Přihlašování

  • bude probíhat el. formou přes formulář (ZDE)
  • každé středisko si stanoví kontaktní osobu, která bude zodpovídat za přihlášení účastníků a komunikovat s organizátory, tato osoba musí být na akci přítomná
  • přihlašování je DO 31.10.2011, poté Vám sdělíme další informace k organizaci akce
  • Servistým, především z řad skautů nepracujících přímo s dětmi, ale pomáhajících při chodu středisek a oddílů, který by chtěl zažít setkání a pomoci s jeho organizací se hlásí jednotlivě (ZDE)
  •     JAKÉKOLI DOTAZY NA   radomir.stas@gmail.com   

ORJ Uherské Hradiště

Informace k ČZ 2011

Zvací dopis

Přihláška k ČZ

Brožurka Čekatelská zkouška

 

Zadání dobrovolného úkolu z Metodiky

Zpracujte přípravu na oddílovou schůzku (20 dětí, libovolná věková kategorie, 3 hodiny), která bude mít tuto osnovu:

1.) Cíle oddílové schůzky (např. Družina bude pracovat jako tým, Členové splní tyto body stezky....., Družina se naučí pohybovat v přírodě)

2.) Prostředky(jaké hry a proč, jaké jiné aktivity bys použil)

3.) Harmonogram akce (časový plán, co po čem zařadit...)

4.) Detailní popis jedné hry nebo aktivity (váš vlastní, něco co k tématu vymyslíte)

 

Maximální rozsah A4, čím to bude lepší, kvalitnější, obsáhlejší,tím méně stresu podstoupíte u samotné zkoušky..:)

Práci pošlete do 19.3.2011 na adresu radomir.stas@seznam.cz