Informace o nás

 

Skauting v Bojkovicích

V Bojkovicích už působí skauti nepřetržitě 20 let (skrytě zde působili i před rokem 1989). Úplně nejstarší zmínky o skautské činnosti v Bojkovicích máme z 20. let 20. stol. V roce 2000 pod středisko Bojkovice vedené Evou Bařinovou spadaly 4 oddíly, včetně oddílu působícího v Suché Lozi pod vedením Mgr. Petra Gazdíka. Ten se později osamostatnil a působí v Suché Lozi dosud. V roce 2005 byla do funkce vedoucího střediska zvolena Kateřina Juřičková. Celé středisko se tehdy skládalo pouze z jednoho oddílu mladších dětí. Skauti se věnovali zejména celoroční činnosti a táboření.

V roce 2008 se vedení jediného bojkovského oddílu a následně i střediska od základů změnilo. Vedoucím střediska se stal Radomír Staš - Ježek a jeho zástupcem je Marek Soja. Snad i díky této změně se členská základna zdvojnásobila a v Bojkovicích skautovalo na 40 lidí ve třech oddílech.

V roce 2010 se původně nejsilnější I. oddíl Fénix rozdělil na oddíl pro mladší členy (II. oddíl Plamínek) a oddíl pro starší členy (I. oddíl Fénix).

Píše se září roku 2011 a je před námi čtvrtý rok pod novým vedením. Členská základna se drží na stabilním počtu okolo 50 členů. Ve středisku fungují 2 oddíly dětí a jeden oddíl starších členů (roverů). Mezi naše hlavní problémy nepatří program ani čas, ale především klubovny, které jsme za poslední 4 roky vystřídali hned 4. To nám podkopává program a proto doufáme, že s novým vedením města se též dočkáme adekvátních a dlouhodobých prostor pro naši činnost, kterou nám může závidět kdejaká podobně velká obec. Středisko se též začalo významně zapojovat do veřejného života města. kdy spolupracujeme s Klubem bojkovských skeptiků na stavbě rozhledny a údržbě studánky Ohloběnky, s DDM, kterým doplňujeme jejich akce pro veřejnost o atraktivní aktivity (lanové centrum, lukostřelba), s centrem Veronica Hostětín, s Muzeem Bojkovska, kdy vypomáháme při akcích jako je Muzejní noc nebo Živý Betlém, který je součástí Bojkovského jarmarku.
Doufáme, že se nám podaří pokračovat v započatém a vše bude pokračovat dál, navzdory naší časové zaneprázdněnosti..

I. oddíl Fénix - Veronika Křižková - kluci a holky od 5. třídy
II. oddíl Plamínek - Jana Kročilová - kluci a holky do 5. třídy
Roverský kmen Sekvan - Marek Soja - skauti a vedoucí nad 15 let

 

kontakt:

vedoucí střediska - Radomír Staš

tel.: 604 370 111

 

e-mail: rada.fenix@seznam.cz


Sídlíme v budově pálenice na Chmelnici 958

v Bojkovicích

 

 

Jsme nezisková organizace a nikdo z vedení oddílu si neklade nárok na výplatu nebo jakoukoli finanční odměnu. Vedoucí dělají vše ve svém volném čase.

    Pokud máte zájem o více informací o celém hnutí navštivte stránky Junáka.

Pro koho jsme a koho hledáme

    Junák je nezisková, nestátní organizace sdružující lidi jedné krve. Lidi hledající partu a příležitost. Jsme otevřeni všem dětem i dospělím, kteří chodí rádi do přírody, hrají různé hry nebo jen tak v klidu posedí a popovídají si o všem možném.

Historie střediska

  Historií střediska se zabývá v součastnoti náš projekt, ve kterém cheme zmapovat dávnou i nedávnou historii střediska a vytvořit k ní výstavu v Muzeu Bojkovska. Práce by měla být hotová na jaro 2012.