Černé na bílem..

08.01.2009 16:32

Oddíl po několika letech obnovil publikování článků v místním časopise Naše Bojkovsko. Časopis je ke stažení zde, a text samotný níže.

 

Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice

I. Oddíl Fénix

Fénix vzlétá…

 

Podzim je pryč a skautský rok v plném proudu. Na začátku září se parta odvážných vedoucích rozhodla převzít otěže oddílu a zkusit oddíl posunout zase o kousek dál. A jak to dopadlo?

 

Nová klubovna

                Na začátku září jsme se přestěhovali ze staré klubovny (z druhé stany pošty) do nové budovy u penzionu (bývalá budova autoškoly), kde si užíváme pohodlí, které nám poskytl městský úřad a za které jsme velmi vděční. Klubovnu si postupně upravujeme tak, aby vyhovovala našim potřebám pro pravý skautský program a byla také vhodná pro přespávání.

 

Nábor a zahajovací schůzka

                První zářijový čtvrtek se mohli žáci 1. stupně ZŠ těšit ze zajímavého zpestření výuky. Do třídy zabloudil skaut s velkým batohem plným různých věcí, které dětem představil spolu s naším programem. Děti si zahrály také spoustu skautských her. Na závěr byli všichni pozvaní na odpoledne, kde mohli ve hrách pokračovat.

                O týden později jsme poznali, že měla naše prezentace ve třídách skutečně úspěch, protože jsme naplnili zcela kapacitu oddílu ve všech věkových skupinách a do pravidelné činnosti v oddíle se zapojilo na 30 dětí. Všichni členové oddílu podstoupili zahajovací ceremoniál, při kterém obdrželi amulet, který je bude doprovázet na jejich cestě ve skautu.

               

Družinové schůzky

                Pilířem našeho programu jsou především pravidelné schůzky, na kterých se věnujeme všem oblastem lidské výchovy. Ať už jde o umění pracovat ve skupině nebo budování vztahu k přírodě, tak i o rozvíjení fantazie a estetiky při různých činnostech. Schůzky má každá družinka zvlášť:

 

Vlčí průzkumníci (kluci do 5. třídy) – středa 16:00 až 18:00

Víly kouzelnice - Sovičky (holky do 5. třídy) – čtvrtek 15:30 až 17:00

Konoha – Skauti (kluci od 5. třídy) – pátek 16:00 až 18:00

Skautky (holky od 5. třídy) – pátek 17:00 až 19:00

 

Družinové výpravy

                Mezi nejvydařenější akce patřila výprava vlků a víl „Za tajemstvím lesa“, kdy se naši nejmenší členové vydali na doporučení Elfí královny vysvobodit duši bludného vlkodlaka a zachránit lesní vílu. Výprava se odehrávala na Modré Vodě a v okolí. Myslím, že si všichni účastníci vyzkoušeli co je to jít po svých a jak vypadá krásný den strávený v podzimní přírodě.

                O týden později se na výpravu vydali též skauti a skautky, kteří se vlakostrojem času vydali na začátek minulého století, do období, kdy začalo vznikat skautské hnutí a poté putovali postupně zpět do přítomnosti spolu s příběhem našeho hnutí krásnou přírodou Čertových a Pulčínských skal.  Účastníci si též zkusili jaké to je uvařit si oběd vlastnoručně bez pomoci rodičů na přírodním ohništi nebo jak podat správně první pomoc v odlehlé přírodě. Někteří též zjistili, jak vypadá kravinec na botě…

 

Skautský slib a zahájení Skautské stezky

                28. listopadu si bude většina našich skautů pamatovat po celý život, protože složili skautský slib, který všechny oficiálně uvítal ve skautské rodině čítající 250 milionů členů po celém světě.  Slibu předcházel též úvod na skautskou Cestu čtyř živlů, která bude všechny provázet následujícím rokem a díky které se každý může stát lepším a rozvíjet své schopnosti podle Nového programu Junáka, který patří k nejmodernějším trendům ve volnočasové výchově dětí. A to všechno se odehrává ve fantasy světě hobitů, trpaslíků a elfů.

 

Závěrem

                Pro nejaktuálnější informace o naší činnosti, plánovaných akcích a novinkách nahlédněte na naše webové stránky. Pokud máte dotaz, chcete nás kontaktovat, nabídnout spolupráci nebo se stát sponzorem oddílu a přispět na naši činnost využijte kontakt na vedoucího oddílu.

                Tímto Vám též přeju krásný rok 2009, plný nevšedních zážitků, úspěchů a dobrých lidí na Vašich cestách.

 

                Za vedení oddílu Ježek – Radomír Staš, mob.:604/370111, ICQ: 286345841, mail: rada.fenix@seznam.cz   

 

www.bojkovice.skauting.cz