První výpravy

01.11.2008 23:13

    Tak máme za sebou první výpravy a to jak výpravu světlušek a vlčat, na které hledali naši nejmladší členové svoje poslání v Kouzelném lese, a kde napravili jednoho zlého vlkodlaka v dobrého vlka a strážce a ochránce lesa. Všichni si zkusili, co je to spolehnout se jen na vlastní nožičky a jak vypadá krásný podzimní den strávený v přírodě.

    I výprava skautů a skautek nebyla jen tak.. Skauti a skautky se vydali proti proudu času do doby, kdy se v Anglii začala rodit myšlenka skautingu. Během cesty jsme byli zachránci zraněných v 2.sv. válce, nosili jsme vodu pro dobročinné účely, a provázeli jsme skauting a jeho příběh až do součastnosti. I když bylo zpočátku pravé podzimní počasí a děšť visel ve vzduchu, tak odpoledne i nám podzim ukázal, jak dokáže být krásný. Také jsme se výpravou posunuli kousek blíže skautskému slibu tím, že jsme si sami uvařili oběd na přírodním ohništi, seznámili jsme se s příběhem našeho hnutí a při cestě zpět na nádraží v Horním Lidči z Pulčínských skal jsme prokázali také značnou dávku odvahy a vytrvalosti.

    Těmito výpravami jsme chtěli sebe i děti připravit na to, co teprve přijde a to je život ve skautském oddíle, výpravy a též tábor.

                                                                                    Ježek - vedoucí oddílu