Schůzka zástupců města s neziskovkami z Bojkovic

04.02.2011 01:01

Byli jsme pozváni na setkání neziskových organizací z Bojkovic s vedením města.

Schůzka se uskuteční 7.2.2011 v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ.

O výsledcích schůze Vás budeme informovat, zvláště pak, ohledně řešení kluboven.