Výprava za říční elfkou (6.12.2008)

25.11.2008 13:30

„Blikotavé světýlka na dně řeky lákaly k potopení se za nimi…“

Odjezd: V sobotu 6. prosince v 11:30 na zastávce ČD Bojkovice město.

Sebou: plavky, ručník, věci jako na schůzku, 100Kč (bazén, muzeum, vlak), svačinu a pití, případně kapesné, skauti nezapomenou stezku!

Návrat: tentýž den v 18:30 opět na zastávku (je možné vystoupit už na nádraží)

Světlušky a vlčata nahlaste účast do příští družinovky nebo smskou rádci

Skauti a skautky se musí omluvit také do příští schůzky nebo smskou

Kontakt: Ježek – Radomír Staš, mob.: 604370111, rada.fenix@seznam.cz