Z kroniky skautek: Zahajovací ceremoniál (13.-14.9.2008)

13.09.2008 16:55

Úvodní oddílová schůzka

Sraz byl v 17:00 na naší nové klubovně. Po pravdě řečeno bylo nás tam jako haváků. Přišli i rodiče. S nimi jsme si tam zahráli nějaké hry, ale potom zase odešli a my? My jsme tam zůstali sami a hráli jsme super bojovku. Kde šlo o to, abychom našli pána v dlouhém černém plášti. A ten nám vždy na nějakém místě nechal vzkaz, ve kterém jsme se dozvěděli, co máme udělat. V jednom vzkazu bylo napsané, že máme jít ke starému mlýnu, kde na nás čekal vypravěč a ten nám pověděl pověst o starém mlýnu a vyzkoušel, jak jsme odvážní. Chodili jsme po skupinkách. Prošli jsme snad celé Bojkovice. Na různých místech a temných zákoutí jsme našli svíčku, u které jsme měli indicie, podle kterých jsme měli najít dům pána v dlouhém černém plášti. Když jsme konečně zjistili, kde ten tajemný pán bydlí (teda aspoň někteří), vrátili jsme se na klubovnu, kde jsme si nachystali nocleh a šli spát. Ale co jsme se nečekali vedoucí si pro nás nachystali milé překvapení. Uprostřed noci nás vytáhli ze spacáku a šli jsme ven. U naší staré klubovny a u pekárny jsme měli papír, kde byla jakási složitá šifra a tu jsme měli vyluštit, bohužel se nám to nepovedlo (bylo to moc těžké). Byla velká zima. A my jsme šli do lesa, kde nás čekal zahajovací rituál, takový vstup do skautské rodiny. Slavnostně nás přivítala královna lesa, která nám popřála hodně zdaru do nového skautského roku, abychom šli pořád správným směrem a nikdy nestoupli vedle. Všichni jsme dostali oddílový přívěšek se znakem oddílu (ptákem Fénixem) skauty a skautky poslali dvě víly dál po svíčkách, kde na nás čekali naši rádcové, kteří nám předali Nováčka. Vlčata a světlušky zůstaly s vílami, které je pokřtili holky zázračnou modrou vodou a kluky kouzelnou vlčí krví. A už z nich jsou opravdoví vlci a víly. Když jsme se vrátili na klubovnu, šli jsme hned spát. Ráno byla brutální rozcvička. Ti, kteří cvičit nechtěli, tak k tomu byli donuceni. Však Verča Error to zařídila. Tahle víkendovka byla fajn, ale příště se musím víc obléct, jinak zmrznu.

Napsala Zuzka